chwilowka

Ekshumacje

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich w celu ich pochowania


Załączniki do procedury
Wniosek


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy


Sprawę załatwia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Wadowicach

ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice

tel.:  338234658 w. 15


Tryb postępowania

Postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek strony na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59)


Dokumenty od wnioskodawcy

Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych


Opłaty

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1
lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)


Forma załatwienia

Decyzja – zezwolenie lub odmowa z uzasadnieniem


Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm.)– do miesiąca,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1473) wraz z aktami wykonawczymi:
  1. rozporządzenie z dnia 7 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania
   ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
   (Dz. U. Nr 153, poz. 1783 ze zm.);
  2. rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby(Dz. U. Nr 152, poz. 1742);
  3. rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2007 r. Ministra Zdrowia w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich(Dz. U. Nr 249, poz. 1866);
  4. rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków
   (Dz. U. Nr 48, poz. 284);
  5. rozporządzenie z dnia 23 marca 2011 r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków(Dz. U. Nr 75, poz. 405);
 2. ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego
  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2096 ze zm.);
 4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.);
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (tekst jednolity Dz. U.
  z 2019 r. poz. 2086 ze zm.);
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.);
 7. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1987 ze zm.).

Kontakt

Punkt informacyjny:

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach